!registryform

!rLoginRules

!rPasswordRules

!rPasswordRules

!rUserNameRules

!rEmailRules

!rTelRules

!rLastInvoiceNoRules

!rClientCodeRules

!rAgreementNrRules

Regulamin. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Jeżeli chcesz otrzymywać fakturę drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz jeśli chcesz, aby Twój adres e-mail były wykorzystywany przez PWIK w celu informacyjnym/kontaktowym (by informować Cię m. in. o awariach, wystawionych fakturach, informacji o przerwach w dostawie wody) zaznacz poniższą zgodę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWIK danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu informacyjnym/kontaktowym (m.in. awarie, faktury, przerwy w dostawie wody).

Zgoda na powiadomienia SMS: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWIK danych osobowych w postaci numeru telefonu w celu informacyjnym/kontaktowym (m.in. awarie, faktury, zaległości, przerwy w dostawie wody).

!ariaFreecap

!accountactivationinfocontent